Q&A

Máte otázky na hosty? Zajímá vás něco jiného? Zeptejte se nás na:
slovanje.cool/otazky

Zodpovězené dotazy

Průběžně aktualizujeme a doplňujeme.

Nabízená témata: PŘIHLÁŠKA, PŘIJÍMAČKY, O SLOVANU.


PŘIHLÁŠKA

Do kdy je třeba zaslat přihlášku?

Do 20. 2. 2024 (včetně).

Kolik škol si může každý uchazeč zvolit?

Dvě školy bez talentové zkoušky.

Jak se přihlásím na své vybrané střední školy?

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdá totožné přihlášky ředitelům dvou středních škol, a to do 1. 3. 2023.

Pořadí škol určuje, kde se koná přijímací zkouška v prvním a kde v druhém termínu!

Tiskopisy přihlášek najdete na prijimacky.cermat.cz.

PŘIJÍMAČKY

Co jsou vlastně přijímačky? Kde se o nich vše dozvím?

Součástí přijímaček do všech oborů studia je jednotná přijímací zkouška. Podle ní jsou uchazeči na danou školu rozděleni na přijaté a nepřijaté.

Všechny informace hledejte na prijimacky.cermat.cz.

Kdy a kde se zveřejní konkrétní informace o přijímačkách na SGO?

Ředitel vyhlásí 31. 1. 2023 první kolo přijímaček, stanoví jednotná kritéria pro přijetí ke vzdělávání a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Vše najdete na webu sgo.cz – nezapomeňte ho bedlivě sledovat!

Termíny přijímaček jsou již ale známy! Viz níže.

Kdy se přijímačky konají?

Na čtyřleté studium je první řádný termín 13. 4. 2023 a druhý řádný termín 14. 4. 2023. Pro šestileté studium (tedy francouzská sekce) a osmileté studium je první řádný termín stanoven na 17. 4. 2023 a druhý řádný termín na 18. 4. 2023.

Z čeho se skládají přijímačky?

Přijímačky se konají formou dvou jednotných písemných testů:

Rozsah učiva je stanovený Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Přehledně se o rozsahu dozvíte na prijimacky.cermat.cz.

Své dovednosti si snadno ověřte pomocí testových zadání na prijimacky.cermat.cz.

Jak se započítává hodnocení ze dvou termínů přijímaček?

Do celkového hodnocení se započítává vždy ten lepší výsledek písemných testů.

Máte tedy dva pokusy, tudíž se vůbec nemusíte stresovat!

Kdy je nejvhodnější doba pro začátek příprav na přijímačky?

To záleží na každém z vás. Mnoho studentů se připravuje od začátku školního roku, u většiny ovšem stačí zabrat po Vánocích. Rozhodně ale přípravu nepodceňujte – rádi bychom vás mezi námi viděli!

O SLOVANU

Jaké studijní obory SGO nabízí?

Na kterých budovách dané obory probíhají?

Hlavní budova (třída Jiřího z Poděbrad):

Elokované pracoviště – „Pasterka“ (ulice Pasteurova):

Jaké jazyky se vyučují?

Kromě českého jazyka se vyučují dva cizí jazyky – záleží na typu studia:

4leté studium:

6leté studium:

8leté studium:

Akceptujete individuální výukové plány pro vytížené studenty?

V odůvodněných případech (odborný posudek, doložené výsledky soutěží) a pokud to nebrání jejich úspěšnému zvládnutí školy, může ředitel povolit zvláštní režim studia (nejčastěji tolerance vyššího počtu omluvených hodin a individuální úprava termínů klasifikace).

Aktuálně na SGO máme 10 takových studentů. Z toho 8 je vrcholových sportovců a 2 se věnují badatelským aktivitám UPOL.

Bližší info rád poskytne náš výchovný poradce, pan profesor Stanislav Hanák. Kontaktovat ho můžete dnes online u přenosu v rámci Dne online dveří anebo prostřednictvím e-mailu hanak@sgo.cz či telefonu 588 501 210.

Nabízíte volnočasové aktivity?

Několik!

Nuda? Nehrozí! Vyberte si:

Nachází se na obou budovách jídelna? Odkud je jídlo dováženo?

Ano, nachází.

Na obou budovách je výdejna obědů, které dovážíme z hejčínské vývařovny.

Na hlavní budově se stravují také studenti nedaleké strojní průmyslovky a „Kosinky“ (středního odborného učiliště).

Proč si vybrat zrovna SGO?

Nahlédněte zde (neformální důvody od stávajících studentů) nebo zde (oficiální důvody na stránkách školy).